List do rodziców

List do rodziców

Chełmiec, 15.09.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Z wielką radością rozpoczynamy kolejny rok przedszkolny 2020/2021. Pomimo panującej sytuacji epidemicznej dołożymy wszelkich starań, by spędzony z nami czas był bezpieczny i owocował nieustannym rozwojem.

Przed nami kilka nowości, o których za pośrednictwem niniejszego listu chcieliśmy Państwa poinformować.

 1. Nowym organem prowadzącym przedszkole jest Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki To My”, utworzona przez LGD „KORONA SĄDECKA” oraz Gminę Chełmiec.
 2. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu oferta przedszkola została wzbogacona o:
  1. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, języka włoskiego oraz z muzyki z elementami nauki gry na instrumencie;
  2. odnowiony, przeznaczony tylko na potrzeby przedszkola, plac zabaw;
  3. innowacyjne materiały dydaktyczne oraz zabawki.
 3. Nadal możecie Państwo korzystać z usług firm zewnętrznych prowadzących na ternie przedszkola „Akademię Piłkarską”, „Przedszkoliadę”, warsztaty ceramiczne, taniec itp.
 4. Wielokrotnie w ankietach wskazywaliście Państwo na potrzebę bezpośredniej, dłuższej rozmowy na temat dziecka z nauczycielem danego oddziału. Stąd uruchamiamy dedykowane Rodzicom dyżury.
 5. W trosce o bezpieczeństwo dzieci dokonaliśmy wymiany drzwi zewnętrznych przedszkola, wyposażonych obecnie w kod zabezpieczający. Ponadto zakupiliśmy nową szatnię dla czterech oddziałów a także pomalowaliśmy wszystkie pomieszczenia przedszkola.
 6. Jednocześnie informujemy, że kwota czesnego nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 360 zł miesięcznie!
 7. Tworzymy nową stronę internetową wyposażoną w „Panel Rodzica”, dzięki któremu będziecie Państwo mieli dostęp do bieżących informacji związanych z pracą przedszkola. Nauczyciele poszczególnych oddziałów przekażą Państwu stosowne loginy na początku października br.
 8. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje – wspólnie zadbajmy o rozwój naszych przedszkolaków. Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować na adres: biuro@przedszkolakitomy.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Radosław Potoczek
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Przedszkolaki To MY”

Wróć na stronę głowną