Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Przedszkolaki To MY”

Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Przedszkolaki To MY”

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Przedszkolaki To MY” wniosek o przyznanie wsparcia finansowego uzyskał akceptację Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej a tym samym dofinansowanie w łącznej kwocie 345 200,00 zł. Dotacja pozwoli na doposażenie i remont Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych, w tym remont placu zabaw a także utworzenie 10 miejsc pracy.

To nie koniec dobrych wiadomości dla naszych przedszkolaków i ich Rodziców. Od 1 września br. przedszkole będzie mieć profil językowo-muzyczny, co w praktyce przełoży się na naukę dwóch języków obcych oraz zajęć muzycznych z elementami nauki gry na instrumencie. A wszystko to
w ramach niezmiennej kwoty czesnego!

Powyższe działanie jest efektem realizowanej przez LGD „KORONA SĄDECKA” od 2010 roku polityki edukacyjnej, w ramach której staramy się podnosić jakość infrastruktury i świadczonych usług.
Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.

Wróć na stronę głowną