^Powrót na górę strony
Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Zgłoszenia rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w Projekcie  przyjmowane są w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–17.00.

•    
Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie polega na złożeniu kompletu dokumentów:

•    Formularz zgłoszeniowy
•    
Oświadczenie w sprawie zamieszkania na terenie gminy Jabłonka
•    Deklaracja uczestnictwa
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu

•    Oświadczenie Rodzica

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Copyright © 2013. PRZEDSZKOLAKI TO MY Rights Reserved.